بازی دنیزلی اسپور و گالاتاسرای (سوپر لیگ ترکیه، 25 مرداد)