بازی سمپدوریا و فیورنتینا (سری آ ایتالیا، 27 بهمن)

اتفاقات