ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین738
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی11
 • تعداد حضور روی نیمکت18

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه738
 • میانگین گل در هر بازی0.05

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 17.63
 • تعداد پاس ها335

دفاع

 • تکل در هر بازی0.74
 • خطا در هر بازی0.68
 • خطا شده در هر بازی0.42
 • قطع توپ در هر بازی0.37

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (66%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 6.16
 • کاپیتان0