بازی اکوادور و شیلی (1 تیر)

اکوادور
1 - 2
پایان
شیلی