بازی انگلیس و جمهوری چک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 3 فروردین)