بازی انگلیس و جمهوری چک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 2 فروردین)