بازی سن مارینو و بلژیک (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 15 شهریور)

سن مارینو
0 - 4
پایان
بلژیک