بازی بلژیک و سن مارینو (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 18 مهر)

بلژیک
9 - 0
پایان
سن مارینو

اتفاقات