لیست بازی‌های سن مارینو و بلژیک

لیست بازی‌های رو در رو

پنجشنبه، 18 مهر 1398،هفته 7  |  انتخابی یورو ۲۰۲۰
بلژیک
9 - 0
پایان
سن مارینو
جمعه، 15 شهریور 1398،هفته 5  |  انتخابی یورو ۲۰۲۰
سن مارینو
0 - 4
پایان
بلژیک
شبکه ورزش