بازی سوریه و فلسطین

سوریه
0 - 0
پایان
فلسطین
پایان بازی
92′
احمد اشکر
82′
یاسر الاسلامی محمود وادی
81′
تامر حاج محمد احمد اشکر
76′
جاناتان کانتیانا شادی شعبان
76′
تامر حاج محمد
73′
ظاهر المیدانی محمد عثمان
68′
محمد صالح
64′
پابلو تامبورینی الکسیس نورامبوئنا
59′
مصعب البطاط
43′
محمد صالح
41′
اسامه اومری یوسف قلفا
5′
جاناتان کانتیانا
شروع بازی