پرسپولیس السد

پرسپولیس
مجموع 2 - 1
1 - 1
پایان
السد
پایان بازی
91′
بشار رسن محسن ریبع‌خواه
83′
علی علیپور امید عالیشاه
73′
کمال کامیابی نیا
72′
حمید اسماعیل Hamza Sanhaji
72′
حسن الهیدوس Hamza Sanhaji
49′
سیامک نعمتی گادوین منشا
17′
بغداد بونجاح حسن الهیدوس
شروع بازی