بازی انگلیس و اسپانیا (لیگ ملت های اروپا، 17 شهریور)

انگلیس
1 - 2
پایان
اسپانیا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی