بازی بایرن مونیخ و وردربرمن (31 فروردین)

پایان بازی
87′
شروع بازی