ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین344
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه115
 • میانگین گل در هر بازی0.75

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (76%) 22.75
 • تعداد پاس ها91

دفاع

 • تکل در هر بازی1.5
 • خطا در هر بازی0.25
 • خطا شده در هر بازی1.5
 • قطع توپ در هر بازی0.5

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 2
 • کاپیتان0