بازی آربی لایپزیش و بایرن مونیخ (21 اردیبهشت)

پایان بازی
82′
دیگو دمه A. Haidara
78′
شروع بازی