بازی آمیان و گینگام

والری: سامان قدوس رهبر بازی تهاجمی آمیان است/ او الگوی تلاش و تغییر است فوتبالی |
والری: سامان قدوس رهبر بازی تهاجمی آمیان است/ او الگوی تلاش و تغییر است
 • 2,215
 • 2
والری: قدوس رهبر بازی تهاجمی آمیان است فوتبالی |
والری: قدوس رهبر بازی تهاجمی آمیان است
 • 1,106
 • 3
سربازان تیم‌ملی در حسرت معافیت فوتبالی |
سربازان تیم‌ملی در حسرت معافیت
 • 2,917
 • 15
با وجود اظهارات سردار کمالی؛ قدوس تا پایان سال 97 نمی‌تواند به ایران سفر کند فوتبالی |
با وجود اظهارات سردار کمالی؛ قدوس تا پایان سال 97 نمی‌تواند به ایران سفر کند
 • 6,135
 • 21
قدوس:به آمیان آمدم چون مدیرانش اعتماد کامل به من داشتند/ مدتی فروشنده تلفن شدم اما فقط به فوتبال فکر می‌کردم فوتبالی |
قدوس:به آمیان آمدم چون مدیرانش اعتماد کامل به من داشتند/ مدتی فروشنده تلفن شدم اما فقط به فوتبال فکر می‌کردم
 • 3,520
 • 4
پیروزی آمیان با پاس گل قدوس فوتبالی |
پیروزی آمیان با پاس گل قدوس
 • 2,061
 • 9
مشکل سربازی دلیل نیامدن قدوس به ایران؟ فوتبالی |
مشکل سربازی دلیل نیامدن قدوس به ایران؟
 • 4,367
 • 40
قدوس: از پستی که در آمیان دارم خوشم نمی‌آید!/عملکردم صعود و نزول داشت و باید پیشرفت کنم فوتبالی |
قدوس: از پستی که در آمیان دارم خوشم نمی‌آید!/عملکردم صعود و نزول داشت و باید پیشرفت کنم
 • 3,762
 • 19
نمره فنی متوسط سامان قدوس در مصاف با نیس فوتبالی |
نمره فنی متوسط سامان قدوس در مصاف با نیس
 • 1,341
 • 59
شکست آمیان در حضور قدوس فوتبالی |
شکست آمیان در حضور قدوس
 • 1,332
 • 3
پلیسیه به دنبال استفاده از تطبیق‌پذیری سامان قدوس فوتبالی |
پلیسیه به دنبال استفاده از تطبیق‌پذیری سامان قدوس
 • 1,859
 • 5
سامان قدوس: در شرایط بدی هستیم اما از نوع بازی‌مان خوشحالیم فوتبالی |
سامان قدوس: در شرایط بدی هستیم اما از نوع بازی‌مان خوشحالیم
 • 1,563
 • 4