لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 4 اسفند 1398، 23:30،هفته 26
پاری سن ژرمن
23:30
بوردو
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 19:30،هفته 26
رن
19:30
نیم
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 17:30،هفته 26
سنت اتین
17:30
رنس
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:30،هفته 26
لیل
22:30
تولوز
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:30،هفته 26
دیژون
22:30
موناکو
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:30،هفته 26
استراسبورگ
22:30
آمیان
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:30،هفته 26
آنجرز
22:30
مونپولیه
شنبه، 3 اسفند 1398، 20:00،هفته 26
مارسی
20:00
نانت
جمعه، 2 اسفند 1398، 23:15،هفته 26
متز
23:15
لیون
جمعه، 2 اسفند 1398، 21:30،هفته 26
نیس
21:30
برست