لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 3 آذر 1398، 23:00،هفته 14
تولوز
23:30
مارسی
یکشنبه، 3 آذر 1398، 19:00،هفته 14
سنت اتین
19:30
مونپولیه
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 14
بوردو
17:30
موناکو
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
متز
22:30
رنس
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
آمیان
22:30
استراسبورگ
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
آنجرز
22:30
نیم
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
دیژون
22:30
رن
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
برست
22:30
نانت
شنبه، 2 آذر 1398، 20:00،هفته 14
لیون
20:00
نیس
جمعه، 1 آذر 1398، 23:00،هفته 14
پاری سن ژرمن
23:15
لیل