لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 31 شهریور 1398، 23:30، هفته 6
لیون
23:30
پاری سن ژرمن
یکشنبه، 31 شهریور 1398، 19:30، هفته 6
آنجرز
19:30
سنت اتین
یکشنبه، 31 شهریور 1398، 17:30، هفته 6
رن
17:30
لیل
شنبه، 30 شهریور 1398، 22:30، هفته 6
رنس
22:30
موناکو
شنبه، 30 شهریور 1398، 22:30، هفته 6
متز
22:30
آمیان
شنبه، 30 شهریور 1398، 22:30، هفته 6
بوردو
22:30
برست
شنبه، 30 شهریور 1398، 22:30، هفته 6
نیم
22:30
تولوز
شنبه، 30 شهریور 1398، 22:30، هفته 6
نیس
22:30
دیژون
شنبه، 30 شهریور 1398، 20:00، هفته 6
مارسی
20:00
مونپولیه
جمعه، 29 شهریور 1398، 23:15، هفته 6
استراسبورگ
23:15
نانت