لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه بازی‌ها

شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
رن
لغو
موناکو
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
متز
لغو
آنجرز
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
تولوز
لغو
مونپولیه
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
نیم
لغو
پاری سن ژرمن
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
نانت
لغو
استراسبورگ
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
سنت اتین
لغو
دیژون
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
آمیان
لغو
نیس
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
رنس
لغو
مارسی
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
بوردو
لغو
لیل
شنبه، 3 خرداد 1399، 22:30،هفته 38
لیون
لغو
برست