لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه و جدول لیگ فرانسه به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ فرانسه

برنامه بازیهای لیگ فرانسه

هفته 38
رن
رن
-
لیل
لیل
رنس
رنس
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
نیم
نیم
-
لیون
لیون
نیس
نیس
-
موناکو
موناکو
نانت
نانت
-
استراسبورگ
استراسبورگ
مارسی
مارسی
-
مونپولیه
مونپولیه
دیژون
دیژون
-
تولوز
تولوز
کان
کان
-
بوردو
بوردو
آنجرز
آنجرز
-
سنت اتین
سنت اتین
آمیان
آمیان
-
گینگام
گینگام
گینگام
گینگام
-
نیم
نیم
بوردو
بوردو
-
رنس
رنس
تولوز
تولوز
-
مارسی
مارسی
استراسبورگ
استراسبورگ
-
رن
رن
سنت اتین
سنت اتین
-
نیس
نیس
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
دیژون
دیژون
مونپولیه
مونپولیه
-
نانت
نانت
موناکو
موناکو
-
آمیان
آمیان
لیون
لیون
-
کان
کان
لیل
لیل
-
آنجرز
آنجرز
مارسی
مارسی
-
لیون
لیون
سنت اتین
سنت اتین
-
مونپولیه
مونپولیه
رن
رن
-
گینگام
گینگام
نیم
نیم
-
موناکو
موناکو
نیس
نیس
-
نانت
نانت
لیل
لیل
-
بوردو
بوردو
دیژون
دیژون
-
استراسبورگ
استراسبورگ
کان
کان
-
رنس
رنس
آنجرز
آنجرز
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
آمیان
آمیان
-
تولوز
تولوز
تولوز
تولوز
-
رن
رن
استراسبورگ
استراسبورگ
-
مارسی
مارسی
رنس
رنس
-
نیم
نیم
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
نیس
نیس
نانت
نانت
-
دیژون
دیژون
مونپولیه
مونپولیه
-
آمیان
آمیان
موناکو
موناکو
-
سنت اتین
سنت اتین
لیون
لیون
-
لیل
لیل
گینگام
گینگام
-
کان
کان
بوردو
بوردو
-
آنجرز
آنجرز
سنت اتین
سنت اتین
-
تولوز
تولوز
رن
رن
-
موناکو
موناکو
نیس
نیس
-
گینگام
گینگام
مونپولیه
مونپولیه
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
مارسی
مارسی
-
نانت
نانت
لیل
لیل
-
نیم
نیم
کان
کان
-
دیژون
دیژون
بوردو
بوردو
-
لیون
لیون
آنجرز
آنجرز
-
رنس
رنس
آمیان
آمیان
-
استراسبورگ
استراسبورگ
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
موناکو
موناکو
تولوز
تولوز
-
لیل
لیل
استراسبورگ
استراسبورگ
-
مونپولیه
مونپولیه
رنس
رنس
-
سنت اتین
سنت اتین
نیم
نیم
-
بوردو
بوردو
نیس
نیس
-
کان
کان
نانت
نانت
-
آمیان
آمیان
لیون
لیون
-
آنجرز
آنجرز
گینگام
گینگام
-
مارسی
مارسی
دیژون
دیژون
-
رن
رن
استراسبورگ
استراسبورگ
-
گینگام
گینگام
سنت اتین
سنت اتین
-
بوردو
بوردو
رن
رن
-
نیس
نیس
نانت
نانت
-
لیون
لیون
مونپولیه
مونپولیه
-
تولوز
تولوز
موناکو
موناکو
-
رنس
رنس
مارسی
مارسی
-
نیم
نیم
لیل
لیل
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
دیژون
دیژون
-
آمیان
آمیان
کان
کان
-
آنجرز
آنجرز
تولوز
تولوز
-
نانت
نانت
رنس
رنس
-
لیل
لیل
نیم
نیم
-
کان
کان
نیس
نیس
-
مونپولیه
مونپولیه
لیون
لیون
-
دیژون
دیژون
گینگام
گینگام
-
موناکو
موناکو
بوردو
بوردو
-
مارسی
مارسی
آنجرز
آنجرز
-
رن
رن
آمیان
آمیان
-
سنت اتین
سنت اتین
تولوز
تولوز
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
استراسبورگ
استراسبورگ
-
رنس
رنس
سنت اتین
سنت اتین
-
نیم
نیم
رن
رن
-
لیون
لیون
نانت
نانت
-
لیل
لیل
مونپولیه
مونپولیه
-
گینگام
گینگام
موناکو
موناکو
-
کان
کان
مارسی
مارسی
-
آنجرز
آنجرز
دیژون
دیژون
-
نیس
نیس
آمیان
آمیان
-
بوردو
بوردو
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
مارسی
مارسی
رنس
رنس
-
نانت
نانت
نیم
نیم
-
استراسبورگ
استراسبورگ
نیس
نیس
-
تولوز
تولوز
لیون
لیون
-
مونپولیه
مونپولیه
لیل
لیل
-
موناکو
موناکو
گینگام
گینگام
-
دیژون
دیژون
کان
کان
-
سنت اتین
سنت اتین
بوردو
بوردو
-
رن
رن
آنجرز
آنجرز
-
آمیان
آمیان
تولوز
تولوز
-
گینگام
گینگام
استراسبورگ
استراسبورگ
-
لیون
لیون
سنت اتین
سنت اتین
-
لیل
لیل
رن
رن
-
کان
کان
نانت
نانت
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
مونپولیه
مونپولیه
-
آنجرز
آنجرز
موناکو
موناکو
-
بوردو
بوردو
مارسی
مارسی
-
نیس
نیس
دیژون
دیژون
-
رنس
رنس
آمیان
آمیان
-
نیم
نیم
رنس
رنس
-
آمیان
آمیان
نیم
نیم
-
رن
رن
نیس
نیس
-
استراسبورگ
استراسبورگ
مارسی
مارسی
-
سنت اتین
سنت اتین
لیون
لیون
-
تولوز
تولوز
لیل
لیل
-
دیژون
دیژون
گینگام
گینگام
-
نانت
نانت
کان
کان
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
بوردو
بوردو
-
مونپولیه
مونپولیه
آنجرز
آنجرز
-
موناکو
موناکو
موناکو
موناکو
-
لیون
لیون
تولوز
تولوز
-
کان
کان
استراسبورگ
استراسبورگ
-
لیل
لیل
رن
رن
-
مارسی
مارسی
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
نیم
نیم
نانت
نانت
-
بوردو
بوردو
مونپولیه
مونپولیه
-
رنس
رنس
گینگام
گینگام
-
آنجرز
آنجرز
دیژون
دیژون
-
سنت اتین
سنت اتین
آمیان
آمیان
-
نیس
نیس
رنس
رنس
-
رن
رن
نیم
نیم
-
دیژون
دیژون
موناکو
موناکو
-
نانت
نانت
مارسی
مارسی
-
آمیان
آمیان
لیون
لیون
-
گینگام
گینگام
لیل
لیل
-
مونپولیه
مونپولیه
کان
کان
-
استراسبورگ
استراسبورگ
بوردو
بوردو
-
تولوز
تولوز
آنجرز
آنجرز
-
نیس
نیس
تولوز
تولوز
-
رنس
رنس
رن
رن
-
سنت اتین
سنت اتین
نیس
نیس
-
لیون
لیون
نانت
نانت
-
نیم
نیم
مونپولیه
مونپولیه
-
موناکو
موناکو
گینگام
گینگام
-
لیل
لیل
دیژون
دیژون
-
مارسی
مارسی
آمیان
آمیان
-
کان
کان
لیون
لیون
-
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
رن
رن
-
آمیان
آمیان
رنس
رنس
-
مارسی
مارسی
نیم
نیم
-
مونپولیه
مونپولیه
موناکو
موناکو
-
تولوز
تولوز
لیل
لیل
-
نیس
نیس
کان
کان
-
نانت
نانت
بوردو
بوردو
-
گینگام
گینگام
آنجرز
آنجرز
-
دیژون
دیژون
تولوز
تولوز
-
آنجرز
آنجرز
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
-
رن
رن
نیس
نیس
-
نیم
نیم
نانت
نانت
-
سنت اتین
سنت اتین
مونپولیه
مونپولیه
-
کان
کان
مارسی
مارسی
-
لیل
لیل
گینگام
گینگام
-
رنس
رنس
دیژون
دیژون
-
موناکو
موناکو
آمیان
آمیان
-
لیون
لیون
سنت اتین
سنت اتین
23:30
لیون
لیون
رن
رن
-
مونپولیه
مونپولیه
رنس
رنس
-
نیس
نیس
نیم
نیم
-
تولوز
تولوز
لیل
لیل
-
آمیان
آمیان
کان
کان
-
مارسی
مارسی
بوردو
بوردو
-
دیژون
دیژون
آنجرز
آنجرز
-
نانت
نانت
مارسی
مارسی
23:30
موناکو
موناکو
نیم
نیم
-
آنجرز
آنجرز
نیس
نیس
-
بوردو
بوردو
نانت
نانت
-
رن
رن
لیون
لیون
-
رنس
رنس
کان
کان
-
لیل
لیل
مارسی
مارسی
23:30
بوردو
بوردو
گینگام
گینگام
19:30
رن
رن
نیم
نیم
17:30
لیل
لیل
لیون
لیون
15:30
موناکو
موناکو
کان
کان
22:30
تولوز
تولوز
آمیان
آمیان
22:30
آنجرز
آنجرز
نیس
نیس
23:15
سنت اتین
سنت اتین
سنت اتین
سنت اتین
23:30
مارسی
مارسی
لیل
لیل
19:30
رنس
رنس
استراسبورگ
استراسبورگ
17:30
کان
کان
تولوز
تولوز
22:30
لیون
لیون
رن
رن
22:30
دیژون
دیژون
نیم
نیم
22:30
نانت
نانت
گینگام
گینگام
22:30
آمیان
آمیان
آنجرز
آنجرز
22:30
بوردو
بوردو
موناکو
موناکو
23:15
نیس
نیس
رنس
رنس
21:30
تولوز
تولوز
نانت
نانت
21:30
مارسی
مارسی
لیون
لیون
21:30
رن
رن
دیژون
دیژون
21:30
گینگام
گینگام
کان
کان
21:30
نیم
نیم
بوردو
بوردو
21:30
سنت اتین
سنت اتین
مونپولیه
مونپولیه
23:30
لیل
لیل
نیس
نیس
21:30
آنجرز
آنجرز
آمیان
آمیان
21:30
موناکو
موناکو
رن
رن
19:30
استراسبورگ
استراسبورگ
مارسی
مارسی
19:30
رنس
رنس
تولوز
تولوز
17:30
دیژون
دیژون
نیم
نیم
22:30
آمیان
آمیان
گینگام
گینگام
22:30
نیس
نیس
آنجرز
آنجرز
22:30
کان
کان
لیل
لیل
19:30
لیون
لیون
آمیان
آمیان
23:30
مارسی
مارسی
نیس
نیس
19:30
لیل
لیل
مونپولیه
مونپولیه
17:30
رن
رن
رنس
رنس
22:30
گینگام
گینگام
نانت
نانت
22:30
آنجرز
آنجرز
دیژون
دیژون
22:30
بوردو
بوردو
کان
کان
22:30
موناکو
موناکو
مارسی
مارسی
4 - 0
پایان
گینگام
گینگام
بوردو
بوردو
3 - 3
پایان
نیم
نیم
نانت
نانت
0 - 0
پایان
رنس
رنس
دیژون
دیژون
1 - 3
پایان
آنجرز
آنجرز
آمیان
آمیان
2 - 3
پایان
لیل
لیل
کان
کان
2 - 2
پایان
لیون
لیون
نیس
نیس
2 - 1
پایان
رن
رن
موناکو
موناکو
2 - 3
پایان
مارسی
مارسی
رن
رن
2 - 0
پایان
بوردو
بوردو
سنت اتین
سنت اتین
0 - 0
پایان
آمیان
آمیان
دیژون
دیژون
0 - 2
پایان
کان
کان
آنجرز
آنجرز
1 - 0
پایان
لیل
لیل
لیون
لیون
0 - 1
پایان
نیس
نیس