لیگ فرانسه

لیگ فرانسه

برنامه بازی‌ها

چهارشنبه، 14 فروردین، هفته 30
استراسبورگ
20:30
رنس
چهارشنبه، 14 فروردین، هفته 30
مونپولیه
20:30
گینگام
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
تولوز
22:30
پاری سن ژرمن
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
نانت
18:30
لیل
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
سنت اتین
16:30
نیم
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
موناکو
16:30
کان
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
دیژون
16:30
نیس
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 30
آمیان
16:30
بوردو
شنبه، 10 فروردین، هفته 30
مارسی
19:30
آنجرز
جمعه، 9 فروردین، هفته 30
رن
23:15
لیون