ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین309
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه309
 • میانگین گل در هر بازی0.25

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (85%) 34.75
 • تعداد پاس ها139

دفاع

 • تکل در هر بازی1.25
 • خطا در هر بازی0.75
 • خطا شده در هر بازی0.75
 • قطع توپ در هر بازی0.5

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.75
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 6.5
 • کاپیتان0