1 - 1
پایان
پایان بازی
95′
محمدرضا سلیمانی
93′
سید جلال حسینی
86′
محمدرضا سلیمانی رضا جعفری
60′
شایان مصلح
43′
امید خالدی
36′
آدام همتی
15′
کمال کامیابی نیا امید عالیشاه
شروع بازی