بازی استقلال و صنعت نفت آبادان

پایان بازی
73′
A. Sayyadmanesh
24′
همام طارق
9′
فرشیدباقری
شروع بازی