بازی پیکان و سایپا (11 مرداد)

پیکان
3 - 0
پایان
سایپا
پایان بازی
شروع بازی