بازی فرانسه و ایرلند (دوستانه ملی، 7 خرداد)

فرانسه
2 - 0
پایان
ایرلند