ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین237
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 19.67
 • تعداد پاس ها59

دفاع

 • تکل در هر بازی1.33
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.67
 • قطع توپ در هر بازی0.67

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (60%) 10
 • کاپیتان0