السد پرسپولیس

السد
3 - 1
پایان
پرسپولیس
پایان بازی
94′
سیامک نعمتی
91′
فرشاد احمد زاده سیامک نعمتی
88′
اکرم عفیف احمد سهیل
80′
علی اسدالله J. Hamroun
80′
بوعلام خوخی
75′
سید جلال حسینی
66′
گادوین منشا بشار رسن
66′
بوعلام خوخی علی اسدالله
62′
سالم الهاجری بوعلام خوخی
60′
فرشاد احمد زاده
51′
بغداد بونجاح ژاوی هرناندز
36′
بغداد بونجاح اکرم عفیف
35′
شجاع خلیل‌زاده
شروع بازی