لیگ قهرمانان اروپا

لیگ قهرمانان اروپا

برنامه بازی‌ها

چهارشنبه، 9 مهر 1399، 22:30،پلی آف
پائوک
22:30
کراسنودار
چهارشنبه، 9 مهر 1399، 22:30،پلی آف
میدتیلند
22:30
اسلاویا پراگ
چهارشنبه، 9 مهر 1399، 22:30،پلی آف
سالزبورگ
22:30
مکابی
سه شنبه، 8 مهر 1399، 22:30،پلی آف
دینامو کیف
3 - 0
پایان
خنت
سه شنبه، 8 مهر 1399، 22:30،پلی آف
فرنتس واروش
0 - 0
پایان
مولده
سه شنبه، 8 مهر 1399، 22:30،پلی آف
اومانیا
0 - 0
پایان
المپیاکوس
چهارشنبه، 2 مهر 1399، 22:30،پلی آف
خنت
1 - 2
پایان
دینامو کیف
چهارشنبه، 2 مهر 1399، 22:30،پلی آف
مولده
3 - 3
پایان
فرنتس واروش
چهارشنبه، 2 مهر 1399، 22:30،پلی آف
المپیاکوس
2 - 0
پایان
اومانیا
سه شنبه، 1 مهر 1399، 22:30،پلی آف
کراسنودار
2 - 1
پایان
پائوک
سه شنبه، 1 مهر 1399، 22:30،پلی آف
اسلاویا پراگ
0 - 0
پایان
میدتیلند
سه شنبه، 1 مهر 1399، 22:30،پلی آف
مکابی
1 - 2
پایان
سالزبورگ

جدول رده‌بندی

امتیازباختمساویبردبازی