تیم سرزو اوساکا

هواداران: 4,181

برنامه بازی‌های سرزو اوساکا

شنبه، 29 بهمن 1401، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 2
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 27 اسفند 1401، 10:30،هفته 5  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 0
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 08:30،هفته 4  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
ساگان توسو
شنبه، 13 اسفند 1401، 09:30،هفته 3  |  جی لیگ
اوراواردز
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 6 اسفند 1401، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
آویسپا
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 26 فروردین 1402، 10:30،هفته 8  |  جی لیگ
توکیو
1 - 2
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 3
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 12 فروردین 1402، 10:30،هفته 6  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 14  |  جی لیگ
شونان بلمار
0 - 2
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402، 08:00،هفته 13  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 12  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
کاشیما
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 11  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 2
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 10  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 0
پایان
کاشیوا
شنبه، 20 خرداد 1402، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 13 خرداد 1402، 10:30،هفته 16  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
3 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 7 خرداد 1402، 08:30،هفته 15  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 0
پایان
یوکوهاما
یکشنبه، 25 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 0
پایان
اوراواردز
شنبه، 17 تیر 1402، 14:00،هفته 20  |  جی لیگ
ساگان توسو
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
جمعه، 9 تیر 1402، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
آویسپا
شنبه، 3 تیر 1402، 08:30،هفته 18  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 4
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 29 مرداد 1402، 13:00،هفته 24  |  جی لیگ
یوکوهاما
0 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 21 مرداد 1402، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 15 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 25 شهریور 1402، 12:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 11 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
3 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 4 شهریور 1402، 14:00،هفته 25  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
3 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 29 مهر 1402، 10:30،هفته 30  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
0 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 8 مهر 1402، 12:30،هفته 29  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 2
پایان
شونان بلمار
شنبه، 1 مهر 1402، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
ویسل کوبه
1 - 0
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 21 آبان 1402، 08:30،هفته 32  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
2 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 6 آبان 1402، 08:30،هفته 31  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 0
پایان
گامبا اوساکا
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 4 آذر 1402، 08:30،هفته 33  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 26 اسفند 1402، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 19 اسفند 1402، 10:30،هفته 3  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
توکیو وردی
شنبه، 12 اسفند 1402، 09:30،هفته 2  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 5 اسفند 1402، 09:30،هفته 1  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 2
پایان
توکیو
شنبه، 25 فروردین 1403، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
0 - 1
پایان
سرزو اوساکا
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 11 فروردین 1403، 10:30،هفته 5  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 0
پایان
شونان بلمار
شنبه، 29 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 15  |  جی لیگ
آویسپا
0 - 3
پایان
سرزو اوساکا
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 22 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 13  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 4
پایان
ویسل کوبه
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 07:35،هفته 12  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 0
پایان
سرزو اوساکا
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 8 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 2
پایان
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 9  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 26 خرداد 1403، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
2 - 1
پایان
اوراواردز
شنبه، 12 خرداد 1403، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 6 خرداد 1403، 09:30،هفته 16  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
شنبه، 30 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
آلبیرکس نیگاتا
یکشنبه، 24 تیر 1403، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
سرزو اوساکا
شنبه، 16 تیر 1403، 12:30،هفته 22  |  جی لیگ
توکیو وردی
12:30
سرزو اوساکا
یکشنبه، 10 تیر 1403، 12:30،هفته 21  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
12:30
ناگویا گرامپوس
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
ساگان توسو
شنبه، 2 تیر 1403، 13:00،هفته 19  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
13:00
سرزو اوساکا
شنبه، 27 مرداد 1403، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
کیوتو سانگا
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:00،هفته 26  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
13:00
سرزو اوساکا
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
ماچیدا زلویا
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
شونان بلمار
نامشخص
سرزو اوساکا
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
ویسل کوبه
نامشخص
سرزو اوساکا
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
گامبا اوساکا
شنبه، 3 شهریور 1403، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
13:30
سرزو اوساکا
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
نامشخص
جوبیلو ایواتا
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
اوراواردز
نامشخص
سرزو اوساکا
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
نامشخص
کاشیوا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
نامشخص
آویسپا
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
نامشخص
سرزو اوساکا
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
توکیو
نامشخص
سرزو اوساکا
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
نامشخص
کاشیما

اطلاعات تیم سرزو اوساکا

  • Japan , تاسیس 1957
  • Yanmar Stadium Nagai

جدول رده‌بندی بیشتر

5 سانفریس هیروشیما 17 7 8 2 1632-1629
6 سرزو اوساکا 18 7 7 4 525-2028
7 آویسپا 18 7 7 4 219-1728

آخرین اخبار تیم سرزو اوساکا

اخراج شهاب زاهدی مقابل سرزو اوساکا

اخراج شهاب زاهدی مقابل سرزو اوساکا

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

60185
4
بازی کامل پاری سن ژرمن 2-3 سرزو اوساکا

بازی کامل پاری سن ژرمن 2-3 سرزو اوساکا

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

29145
4
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2-3 سرزو اوساکا (گزارش اختصاصی)

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 2-3 سرزو اوساکا (گزارش اختصاصی)

ویدئو های اختصاصی از اتفاقات لیگ ایران و جهان را در فوتبالی پیگیر باشید |

36433
10
گل سوم سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (سوپرگل شینجی کاگاوا)

گل سوم سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (سوپرگل شینجی کاگاوا)

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

103636
9
گل دوم سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (کیتانو)

گل دوم سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (کیتانو)

با فوتبالی همراه باشید تا درجریان بروزترین ویدئوها قرار بگیرید |

39126
1
گل دوم پاری سن ژرمن به سرزو اوساکا (ویتینیا)

گل دوم پاری سن ژرمن به سرزو اوساکا (ویتینیا)

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

36157
1
گل اول سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (کروکس)

گل اول سرزو اوساکا به پاری سن ژرمن (کروکس)

با فوتبالی همراه باشید تا درجریان بروزترین ویدئوها قرار بگیرید |

36911
3
گل اول پاری سن ژرمن به سرزو اوساکا (اکیتیکه)

گل اول پاری سن ژرمن به سرزو اوساکا (اکیتیکه)

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

42955
2
خلاصه بازی کاشیما آنتلرز 1-0 سرزو اوساکا

خلاصه بازی کاشیما آنتلرز 1-0 سرزو اوساکا

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

16451
91