تیم کاوازاکی فرونتال

هواداران: 19,182

برنامه بازی‌های کاوازاکی فرونتال

جمعه، 28 بهمن 1401، 13:30،هفته 1  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 2
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 27 اسفند 1401، 10:30،هفته 5  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 0
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 20 اسفند 1401، 08:30،هفته 4  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 13 اسفند 1401، 07:30،هفته 3  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 1
پایان
شونان بلمار
شنبه، 6 اسفند 1401، 10:30،هفته 2  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 26 فروردین 1402، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
2 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 12 فروردین 1402، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
3 - 4
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 10:30،هفته 14  |  جی لیگ
یوکوهاما
2 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
جمعه، 22 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 13  |  جی لیگ
توکیو
2 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 12  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
ساگان توسو
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 11  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 11:30،هفته 10  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 3
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 10:30،هفته 9  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 1
پایان
اوراواردز
یکشنبه، 21 خرداد 1402، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 7 خرداد 1402، 11:30،هفته 15  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
2 - 0
پایان
کاشیوا
شنبه، 31 تیر 1402، 13:30،هفته 16  |  جی لیگ
ویسل کوبه
2 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 24 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 17 تیر 1402، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 0
پایان
یوکوهاما
شنبه، 10 تیر 1402، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 3 تیر 1402، 14:00،هفته 18  |  جی لیگ
اوراواردز
1 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 28 مرداد 1402، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 21 مرداد 1402، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 1
پایان
ویسل کوبه
یکشنبه، 15 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 4
پایان
گامبا اوساکا
سه‌شنبه، 28 شهریور 1402، 15:30،هفته 1  |  لیگ قهرمانان آسیا
جوهور دارالتعظیم
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
جمعه، 24 شهریور 1402، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 11 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
3 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 4 شهریور 1402، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
2 - 2
پایان
کونسادول ساپورو
جمعه، 28 مهر 1402، 13:30،هفته 30  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
4 - 2
پایان
آویسپا
سه‌شنبه، 11 مهر 1402، 13:30،هفته 2  |  لیگ قهرمانان آسیا
کاوازاکی فرونتال
1 - 0
پایان
اولسان
جمعه، 7 مهر 1402، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
2 - 3
پایان
آلبیرکس نیگاتا
یکشنبه، 2 مهر 1402، 10:30،هفته 28  |  جی لیگ
شونان بلمار
0 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 21 آبان 1402، 08:30،هفته 32  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 3
پایان
کیوتو سانگا
سه‌شنبه، 16 آبان 1402، 13:30،هفته 4  |  لیگ قهرمانان آسیا
کاوازاکی فرونتال
4 - 2
پایان
پاتوم تایلند
یکشنبه، 7 آبان 1402، 09:30،هفته 31  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
سه‌شنبه، 2 آبان 1402، 15:30،هفته 3  |  لیگ قهرمانان آسیا
پاتوم تایلند
2 - 4
پایان
کاوازاکی فرونتال
سه‌شنبه، 21 آذر 1402، 13:30،هفته 6  |  لیگ قهرمانان آسیا
اولسان
2 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
سه‌شنبه، 7 آذر 1402، 13:30،هفته 5  |  لیگ قهرمانان آسیا
کاوازاکی فرونتال
5 - 0
پایان
جوهور دارالتعظیم
جمعه، 3 آذر 1402، 13:30،هفته 33  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 0
پایان
کاشیما
سه‌شنبه، 24 بهمن 1402، 13:30،Round of 16  |  لیگ قهرمانان آسیا
شاندونگ لیونگ
2 - 3
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 27 اسفند 1402، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 19 اسفند 1402، 10:30،هفته 3  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 1
پایان
کیوتو سانگا
جمعه، 11 اسفند 1402، 13:30،هفته 2  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
4 - 5
پایان
جوبیلو ایواتا
شنبه، 5 اسفند 1402، 09:30،هفته 1  |  جی لیگ
شونان بلمار
1 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
سه‌شنبه، 1 اسفند 1402، 11:30،Round of 16  |  لیگ قهرمانان آسیا
کاوازاکی فرونتال
2 - 4
پایان
شاندونگ لیونگ
شنبه، 25 فروردین 1403، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
1 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 1
پایان
ماچیدا زلویا
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
0 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 11 فروردین 1403، 09:30،هفته 5  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 0
پایان
توکیو
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 15  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
3 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
ساگان توسو
5 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 22 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 13  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 12  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 11  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 1
پایان
اوراواردز
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 10  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 2
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 1 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 9  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 0
پایان
توکیو وردی
یکشنبه، 27 خرداد 1403، 08:30،هفته 18  |  جی لیگ
ویسل کوبه
1 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 13 خرداد 1403، 11:43،هفته 17  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 5 خرداد 1403، 10:30،هفته 16  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 1
پایان
کاشیوا
شنبه، 30 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
کاشیوا
13:30
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 24 تیر 1403، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
سرزو اوساکا
شنبه، 16 تیر 1403، 13:00،هفته 22  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
13:00
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 9 تیر 1403، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
شونان بلمار
شنبه، 2 تیر 1403، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
12:30
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 27 مرداد 1403، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
توکیو
13:30
کاوازاکی فرونتال
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
13:30
ویسل کوبه
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
ساگان توسو
یکشنبه، 11 شهریور 1403، 08:30،هفته 29  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
08:30
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 3 شهریور 1403، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
اوراواردز
13:30
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
گامبا اوساکا
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
نامشخص
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
کاشیما
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
نامشخص
آویسپا
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
توکیو وردی
نامشخص
کاوازاکی فرونتال

اطلاعات تیم کاوازاکی فرونتال

  • Japan , تاسیس 1955
  • Kawasaki Todoroki Stadium

جدول رده‌بندی بیشتر

گروه I

1 کاوازاکی فرونتال 6 5 1 0 1117-616
2 اولسان 6 3 1 2 412-810
3 جوهور دارالتعظیم 6 3 0 3 -211-139
4 پاتوم تایلند 6 0 0 6 -139-220