تیم ناگویا گرامپوس

هواداران: 2,570

برنامه بازی‌های ناگویا گرامپوس

شنبه، 29 بهمن 1401، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
یوکوهاما
0 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 27 اسفند 1401، 08:30،هفته 5  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 0
پایان
توکیو
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
کاشیوا
0 - 3
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 13 اسفند 1401، 09:30،هفته 3  |  جی لیگ
ساگان توسو
1 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 6 اسفند 1401، 10:30،هفته 2  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 26 فروردین 1402، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
1 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 0
پایان
اوراواردز
شنبه، 12 فروردین 1402، 08:30،هفته 6  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 3
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 30 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 14  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402، 08:00،هفته 13  |  جی لیگ
کاشیما
2 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 16 اردیبهشت 1402، 13:30،هفته 12  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
گامبا اوساکا
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 2
پایان
ویسل کوبه
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
1 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 9  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 2
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 21 خرداد 1402، 10:30،هفته 17  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
آویسپا
شنبه، 13 خرداد 1402، 10:30،هفته 16  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
3 - 1
پایان
سرزو اوساکا
شنبه، 6 خرداد 1402، 07:30،هفته 15  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 25 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 17 تیر 1402، 12:30،هفته 20  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 2
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 10 تیر 1402، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 0
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 3 تیر 1402، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
توکیو
2 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
جمعه، 27 مرداد 1402، 14:00،هفته 24  |  جی لیگ
اوراواردز
1 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 22 مرداد 1402، 12:30،هفته 23  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
کاشیما
شنبه، 14 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 25 شهریور 1402، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
آویسپا
1 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 11 شهریور 1402، 12:30،هفته 26  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
یوکوهاما
شنبه، 4 شهریور 1402، 14:00،هفته 25  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
3 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 29 مهر 1402، 08:30،هفته 30  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
0 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 8 مهر 1402، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 1 مهر 1402، 10:30،هفته 28  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 20 آبان 1402، 08:30،هفته 32  |  جی لیگ
شونان بلمار
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
جمعه، 5 آبان 1402، 13:30،هفته 31  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 12 آذر 1402، 09:15،هفته 34  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
کاشیوا
شنبه، 4 آذر 1402، 08:30،هفته 33  |  جی لیگ
ویسل کوبه
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 26 اسفند 1402، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
کاشیوا
0 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 19 اسفند 1402، 08:30،هفته 3  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 0
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 12 اسفند 1402، 08:30،هفته 2  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 1
پایان
ماچیدا زلویا
جمعه، 4 اسفند 1402، 12:30،هفته 1  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 3
پایان
کاشیما
شنبه، 25 فروردین 1403، 08:30،هفته 8  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
0 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 0
پایان
آویسپا
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 14:00،هفته 6  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 11 فروردین 1403، 10:30،هفته 5  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 29 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 15  |  جی لیگ
ساگان توسو
0 - 2
پایان
ناگویا گرامپوس
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 14  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
3 - 1
پایان
توکیو
شنبه، 22 اردیبهشت 1403، 10:30،هفته 13  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 1
پایان
گامبا اوساکا
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 12  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
2 - 3
پایان
ناگویا گرامپوس
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 13:30،هفته 11  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
0 - 2
پایان
ویسل کوبه
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
اوراواردز
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 9  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
2 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 27 خرداد 1403، 13:15،هفته 18  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 13 خرداد 1403، 11:43،هفته 17  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 6 خرداد 1403، 09:30،هفته 16  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 30 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
ویسل کوبه
13:30
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 24 تیر 1403، 12:30،هفته 23  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
12:30
کاشیوا
شنبه، 16 تیر 1403، 12:30،هفته 22  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
12:30
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 10 تیر 1403، 12:30،هفته 21  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
12:30
ناگویا گرامپوس
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
13:30
اوراواردز
شنبه، 2 تیر 1403، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
توکیو وردی
12:30
ناگویا گرامپوس
شنبه، 27 مرداد 1403، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
13:30
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 21 مرداد 1403، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
13:30
توکیو وردی
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
ناگویا گرامپوس
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 24 شهریور 1403، 13:30،هفته 30  |  جی لیگ
توکیو
13:30
ناگویا گرامپوس
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
13:30
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 3 شهریور 1403، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
شونان بلمار
13:30
ناگویا گرامپوس
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
کونسادول ساپورو
جمعه، 13 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
آویسپا
نامشخص
ناگویا گرامپوس
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
جوبیلو ایواتا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
کاشیما
نامشخص
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
نامشخص
ناگویا گرامپوس
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
نامشخص
ناگویا گرامپوس
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
نامشخص
ساگان توسو

اطلاعات تیم ناگویا گرامپوس

  • Japan , تاسیس 1939

جدول رده‌بندی بیشتر

8 توکیو 18 7 6 5 228-2627
9 ناگویا گرامپوس 18 8 3 7 121-2027
10 اوراواردز 18 7 4 7 328-2525