تیم کیوتو سانگا

هواداران: 1,002

برنامه بازی‌های کیوتو سانگا

شنبه، 29 بهمن 1401، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 2
پایان
کاشیما
شنبه، 27 اسفند 1401، 08:30،هفته 5  |  جی لیگ
یوکوهاما
1 - 4
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 21 اسفند 1401، 09:30،هفته 4  |  جی لیگ
شونان بلمار
0 - 2
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 13 اسفند 1401، 08:30،هفته 3  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 0
پایان
توکیو
شنبه، 6 اسفند 1401، 10:30،هفته 2  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 26 فروردین 1402، 10:30،هفته 8  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 1
پایان
گامبا اوساکا
یکشنبه، 20 فروردین 1402، 09:30،هفته 7  |  جی لیگ
آویسپا
2 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 12 فروردین 1402، 08:30،هفته 6  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 3
پایان
ویسل کوبه
جمعه، 29 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 14  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
2 - 1
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402، 08:00،هفته 13  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 12  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
4 - 1
پایان
کیوتو سانگا
چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 11  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
کاوازاکی فرونتال
شنبه، 9 اردیبهشت 1402، 09:30،هفته 10  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 3
پایان
ساگان توسو
یکشنبه، 21 خرداد 1402، 08:30،هفته 17  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
1 - 3
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 14 خرداد 1402، 08:30،هفته 16  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
3 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 6 خرداد 1402، 13:30،هفته 15  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 2
پایان
اوراواردز
یکشنبه، 25 تیر 1402، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 1
پایان
ناگویا گرامپوس
شنبه، 17 تیر 1402، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
1 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 10 تیر 1402، 12:30،هفته 19  |  جی لیگ
کاشیما
0 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 3 تیر 1402، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 1
پایان
یوکوهاما
شنبه، 28 مرداد 1402، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
3 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 21 مرداد 1402، 13:30،هفته 23  |  جی لیگ
توکیو
2 - 0
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 15 مرداد 1402، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
کاشیوا
جمعه، 24 شهریور 1402، 14:00،هفته 27  |  جی لیگ
اوراواردز
0 - 0
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 12 شهریور 1402، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
ویسل کوبه
2 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 4 شهریور 1402، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 0
پایان
آویسپا
شنبه، 29 مهر 1402، 09:30،هفته 30  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
شونان بلمار
شنبه، 8 مهر 1402، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
ساگان توسو
3 - 2
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 1 مهر 1402، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
1 - 0
پایان
سانفریس هیروشیما
یکشنبه، 21 آبان 1402، 08:30،هفته 32  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
3 - 3
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 6 آبان 1402، 08:30،هفته 31  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
آلبیرکس نیگاتا
یکشنبه، 12 آذر 1402، 08:30،هفته 34  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
3 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 4 آذر 1402، 08:30،هفته 33  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
0 - 1
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 27 اسفند 1402، 08:30،هفته 4  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 3
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 19 اسفند 1402، 10:30،هفته 3  |  جی لیگ
کاوازاکی فرونتال
0 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 12 اسفند 1402، 08:30،هفته 2  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
1 - 2
پایان
شونان بلمار
یکشنبه، 6 اسفند 1402، 08:30،هفته 1  |  جی لیگ
کاشیوا
1 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 25 فروردین 1403، 09:30،هفته 8  |  جی لیگ
کاشیما
1 - 0
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 19 فروردین 1403، 08:30،هفته 7  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 3
پایان
جوبیلو ایواتا
چهارشنبه، 15 فروردین 1403، 13:30،هفته 6  |  جی لیگ
گامبا اوساکا
0 - 0
پایان
کیوتو سانگا
جمعه، 10 فروردین 1403، 13:30،هفته 5  |  جی لیگ
توکیو وردی
2 - 2
پایان
کیوتو سانگا
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 15  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 5
پایان
سانفریس هیروشیما
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403، 14:00،هفته 14  |  جی لیگ
اوراواردز
3 - 0
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 22 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 13  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 3
پایان
آویسپا
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 12  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 3
پایان
ماچیدا زلویا
جمعه، 14 اردیبهشت 1403، 09:30،هفته 11  |  جی لیگ
توکیو
2 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 8 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 10  |  جی لیگ
ویسل کوبه
0 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 1 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
0 - 1
پایان
آلبیرکس نیگاتا
شنبه، 26 خرداد 1403، 13:30،هفته 18  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
2 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 12 خرداد 1403، 13:30،هفته 17  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
1 - 1
پایان
سرزو اوساکا
یکشنبه، 6 خرداد 1403، 09:30،هفته 16  |  جی لیگ
ناگویا گرامپوس
1 - 1
پایان
کیوتو سانگا
شنبه، 30 تیر 1403، 13:30،هفته 24  |  جی لیگ
جوبیلو ایواتا
13:30
کیوتو سانگا
یکشنبه، 24 تیر 1403، 13:00،هفته 23  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:00
اوراواردز
یکشنبه، 17 تیر 1403، 13:30،هفته 22  |  جی لیگ
آویسپا
13:30
کیوتو سانگا
یکشنبه، 10 تیر 1403، 13:30،هفته 21  |  جی لیگ
شونان بلمار
13:30
کیوتو سانگا
چهارشنبه، 6 تیر 1403، 13:30،هفته 20  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
کاشیوا
شنبه، 2 تیر 1403، 13:30،هفته 19  |  جی لیگ
ساگان توسو
13:30
کیوتو سانگا
شنبه، 27 مرداد 1403، 13:30،هفته 27  |  جی لیگ
سرزو اوساکا
13:30
کیوتو سانگا
دوشنبه، 22 مرداد 1403، 13:30،هفته 26  |  جی لیگ
آلبیرکس نیگاتا
13:30
کیوتو سانگا
چهارشنبه، 17 مرداد 1403، 13:30،هفته 25  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
ناگویا گرامپوس
شنبه، 31 شهریور 1403،هفته 31  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
گامبا اوساکا
شنبه، 24 شهریور 1403،هفته 30  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
نامشخص
کیوتو سانگا
شنبه، 10 شهریور 1403، 13:30،هفته 29  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
کاشیما
شنبه، 3 شهریور 1403، 13:30،هفته 28  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
13:30
توکیو
شنبه، 28 مهر 1403،هفته 34  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
ساگان توسو
شنبه، 14 مهر 1403،هفته 33  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
ویسل کوبه
شنبه، 7 مهر 1403،هفته 32  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
نامشخص
کیوتو سانگا
شنبه، 19 آبان 1403،هفته 36  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
کاوازاکی فرونتال
یکشنبه، 13 آبان 1403،هفته 35  |  جی لیگ
سانفریس هیروشیما
نامشخص
کیوتو سانگا
یکشنبه، 18 آذر 1403،هفته 38  |  جی لیگ
کیوتو سانگا
نامشخص
توکیو وردی
شنبه، 10 آذر 1403،هفته 37  |  جی لیگ
ماچیدا زلویا
نامشخص
کیوتو سانگا

اطلاعات تیم کیوتو سانگا

  • Japan , تاسیس 1922

جدول رده‌بندی بیشتر

18 یوکوهاما 34 7 8 19 -2731-5829
18 ساگان توسو 17 4 2 11 -921-3014
19 کیوتو سانگا 18 3 5 10 -1615-3114
20 کونسادول ساپورو 18 2 5 11 -2216-3811