ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین241
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه241
 • میانگین گل در هر بازی0.25

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (87%) 51
 • تعداد پاس ها204

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.5
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.25

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (78%) 1.75
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 5.5
 • کاپیتان0