ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین401
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه401
 • میانگین گل در هر بازی0.17

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 50.5
 • تعداد پاس ها303

دفاع

 • تکل در هر بازی0.83
 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی0.83
 • قطع توپ در هر بازی0.17

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (82%) 1.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (56%) 5.67
 • کاپیتان1