ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین123
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 15.75
 • تعداد پاس ها63

دفاع

 • تکل در هر بازی0.75
 • خطا در هر بازی0.75
 • قطع توپ در هر بازی0.75

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 3
 • کاپیتان0