ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین154
 • تعداد بازی ها0
 • تعویض ورودی5
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 12.4
 • تعداد پاس ها62

دفاع

 • تکل در هر بازی1.2
 • خطا در هر بازی0.2
 • خطا شده در هر بازی0.4
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (25%) 0.2
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 4.4
 • کاپیتان0