ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین440
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه147
 • میانگین گل در هر بازی0.38

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 11.38
 • تعداد پاس ها91

دفاع

 • خطا در هر بازی0.63
 • خطا شده در هر بازی0.38
 • قطع توپ در هر بازی0.25

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (37%) 3.75
 • کاپیتان0