ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین500
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه167
 • میانگین گل در هر بازی0.33

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (70%) 12.11
 • تعداد پاس ها109

دفاع

 • تکل در هر بازی0.11
 • خطا در هر بازی0.56
 • خطا شده در هر بازی0.44
 • قطع توپ در هر بازی0.22

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (83%) 0.56
 • دوئل در هر بازی (موفق) (43%) 4.11
 • کاپیتان0