ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین97
 • تعداد بازی ها0
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (58%) 6.33
 • تعداد پاس ها19

دفاع

 • خطا در هر بازی0.67
 • خطا شده در هر بازی1.67
 • قطع توپ در هر بازی0.67

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (60%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 5.67
 • کاپیتان0