ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2688
 • تعداد بازی ها33
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه896
 • میانگین گل در هر بازی0.09

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 37.24
 • تعداد پاس ها1229

دفاع

 • تکل در هر بازی1.7
 • خطا در هر بازی1.15
 • خطا شده در هر بازی1.12
 • قطع توپ در هر بازی0.97

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.85
 • دوئل در هر بازی (موفق) (54%) 8.21
 • کاپیتان0