ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2663
 • تعداد بازی ها30
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه888
 • میانگین گل در هر بازی0.1

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 33.73
 • تعداد پاس ها1012

دفاع

 • تکل در هر بازی1.4
 • خطا در هر بازی0.8
 • خطا شده در هر بازی1.17
 • قطع توپ در هر بازی1.27

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0