ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین800
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی17
 • تعداد حضور روی نیمکت29

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه400
 • میانگین گل در هر بازی0.09

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (77%) 15.55
 • تعداد پاس ها342

دفاع

 • تکل در هر بازی0.77
 • خطا در هر بازی0.41
 • خطا شده در هر بازی0.23
 • قطع توپ در هر بازی0.41

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (38%) 0.45
 • دوئل در هر بازی (موفق) (38%) 4.45
 • کاپیتان0