ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1536
 • تعداد بازی ها16
 • تعویض ورودی12
 • تعداد حضور روی نیمکت15

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,536
 • میانگین گل در هر بازی0.04

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (76%) 19.39
 • تعداد پاس ها543

دفاع

 • تکل در هر بازی1.11
 • خطا در هر بازی0.46
 • خطا شده در هر بازی0.54
 • قطع توپ در هر بازی0.54

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (72%) 2.11
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 9.32
 • کاپیتان0