ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1259
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,259
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل4
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 34.5
 • تعداد پاس ها621

دفاع

 • تکل در هر بازی1.89
 • خطا در هر بازی0.67
 • خطا شده در هر بازی1.11
 • قطع توپ در هر بازی1.17

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (73%) 2.83
 • کاپیتان0