ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین3149
 • تعداد بازی ها35
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه3,149
 • میانگین گل در هر بازی0.03

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (80%) 36.6
 • تعداد پاس ها1281

دفاع

 • تکل در هر بازی0.8
 • خطا در هر بازی1.23
 • خطا شده در هر بازی0.69
 • قطع توپ در هر بازی1.09

کارت

 • کارت زرد8
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی1
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (71%) 0.14
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 7.6
 • کاپیتان1