نادری با تراکتور سه ساله تمدید کرد

نادری با تراکتور سه ساله تمدید کرد

پایگاه خبری فوتبالی- قرارداد محمد نادری به مدت سه فصل دیگر با تراکتور تمدید شد.

به گزارش فوتبالی، قرارداد محمد نادری، مدافع چپ ۲۷ ساله تراکتور به مدت سه فصل تمدید شد.

نادری در فصلی که سپری شد، عملکرد بسیار خوبی در جناح چپ تراکتور داشت.

1999