فقط شش بازیکن بارسلونا فروشی نیستند!

فقط شش بازیکن بارسلونا فروشی نیستند!

پایگاه خبری فوتبالی - نشریه اسپورت کاتالونیا گزارش داده است که به جز شش بازیکن بارسلونا، بقیه غیرقابل فروش نیستند و اگر پیشنهاد خوبی داشته باشند، درها به روی جدایی انها باز خواهد شد.

به گزارش فوتبالی، پائو کوبارسی، لامین یامال، پدری، گاوی، فرمین لوپز و مارک آندره ترشتگن تنها بازیکنانی هستند که از نظر مدیران بارسلونا غیرقابل فروش هستند و فصل آینده در تیم خواهند ماند. بقیه تیم اگر پیشنهاد خوبی داشته باشند، از باشگاه جدا می شوند.

بارسلونا به دنبال درآمدزایی از فروش بازیکنان قدیمی است تا درها را به روی چهره های جدید بگشاید و بازیکنانی نظیر بالده، دی یونگ و آرائوخو اگر پیشنهاد خوبی داشته باشند، به فروش خواهند رسید. 

اسپورت پنج ماه پیش گزارش دیگری منتشر کرده بود و مدعی شده بود که آرائوخو، پدری و گاوی تنها بازیکنان غیرقابل فروش هستند. از این جمع به نظر می رسد که مدافع اروگوئه ای از لیست غیرقابل فروش ها خارج شده است و در نقطه مقابل چهار نفر دیگر اضافه شده اند.

به هر صورت به نظر می رسد که بارسلونا همچون سالهای اخیر با مشکلات زیادی در بازار نقل و انتقالات مواجه است و فقط در صورتی می توانند خریدهای جدید را داشته باشند که از فروش بازکینان کنونی خود درآمدزایی کنند.

4125