چرا ادن هازارد مثل کریستیانو رونالدو نشد؟

چرا ادن هازارد مثل کریستیانو رونالدو نشد؟

پایگاه خبری فوتبالی - در تابستان 2019 بود که رئال مادرید ادن هازارد را از چلسی خریداری کرد و پیراهن شماره 7 خود را به او داد به این امید که ادن هازارد هم بتواند مثل کریستیانو رونالدو در رئال مادرید خوش بدرخشد و تبدیل به ستاره اول مادریدی ها شود.

به گزارش فوتبالی ، اما ادن هازارد به هیچ وجه نتوانست مثل کریستیانو رونالدو شود. هازارد مصدومیت های زیادی را تجربه کرد و در رئال مادرید مشکل اضافه وزن داشت. این بازیکن بلژیکی که از دنیای فوتبال خداحافظی کرده است، درباره این که آیا می توانست ذهنیت رونالدو را داشته باشد یا خیر گفت :" نه من نمی توانستم بعد از جلسه تمرینی به مدت یک ساعت حمام آب سرد بگیرم. من پس از تمرین باید به سراغ دوستانم می رفتم و با آن ها مشغول تفریح می شدم و پس از آن به خانه می رفتم. من اگر شبیه به رونالدو زندگی می کردم خیلی به من سخت می گذشت."

در حقیقت ادن هازارد این قضیه را تایید کرده است که او ذهنیتی شبیه به رونالدو نداشته است و نمی توانسته از تفریح هایی که داشته جدا شود و به همین دلیل نتوانسته است در رئال مادرید مثل رونالدو موفق شود.

1471