گزارش تصویری اختصاصی / دیدار تیم‌های آلومینیوم و صنعت نفت

گزارش تصویری اختصاصی / دیدار تیم‌های آلومینیوم و صنعت نفت

تصاویری از مصاف تیم‌های آلومینیوم و صنعت نفت را از دریچه دوربین مهران ساکی مشاهده کنید. 

۹۰۹۸