زمان جلسه مجیدی و پاشازاده مشخص شد

زمان جلسه مجیدی و پاشازاده مشخص شد

پایگاه خبری فوتبالی- احتمال این که جلسه فرهاد مجیدی با پاشازاده جمعه برگزار شود، زیاد است.

به گزارش فوتبالی، قرار است مجیدی و پاشازاده در جلسه ای با هم در خصوص شرایط استقلال و رفع مشکلات صحبت کنند.

احتمال این که این جلسه روز جمعه برگزار شود، زیاد است.

مجیدی احتمالا تمرین روز جمعه استقلال را تعطیل خواهد کرد تا شاگردانش به استراحت بپردازند و سپس جلسه ای را با پاشازاده برگزار کند تا به رفع مشکلات حال حاضر این تیم بپردازند.

مکان جلسه نامشخص است و ممکن است در دفتر باشگاه این جلسه برگزار نشود.


۴۳۴۴

61 نظر