نقشه جدید یوفا: احتمال کاهش تعداد میزبان های یورو 2021

نقشه جدید یوفا: احتمال کاهش تعداد میزبان های یورو 2021

خبرگزاری فوتبالی - الکساندر چفرین رئیس یوفا اعتقاد دارد که با وجود بحران کرونا مشکلی برای برگزاری یورو در سال 2021 وجود نخواهد داشت اما احتمال دارد که تعداد میزبان ها کاهش یابند و به یازده، پنج یا یک کشور به جای دوازده کشور کاهش یابند.

به گزارش فوتبالی، چفرین روز پجشنبه در مصاحبه با موویستار بیان کرد:"قطعا یکی از دغدغه هایمان شرایط کروناست اما کاملا مطمئن هستیم که یورو در سال 2021 برگزار خواهد شد."

رئیس اسلوونیایی یوفا همچنین گفت که در حال حاضر برنامه این است که مسابقات در دوازده شهر مختلف در سرتاسر اروپا برگزار شود اما احتمال دارد که تعداد میزبان ها کاهش یابند. وی افزود:" باید بگویم که ممکن است که یورو به جای دوازده کشور در یازده، پنج یا یک کشور برگزار شود."

چفرین در بازگشت هواداران به استادیوم ها هم صحبت کرد:"دولت اسپانیا بهتر از ما می داند که شرایط چطور است. زمانی اجازه ورود هواداران به استادیوم ها را می دهیم که دولت اجازه بدهد و اگر اجازه ندهند، کاری از دست ما بر نمی آید. با لوئیز روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا  کاملا در تماس هستیم و وقتی که زمانش برسد با هم تصمیم گیری خواهیم کرد."

رئیس یوفا در مورد بحث داور ویدیویی بیان کرد:" داور ویدیویی به فوتبال کمک کرده اما ممکن است ضرر هم بزند. فکر نمی کنم که گامی به عقب برداشته شود و داور ویدیویی به کارش ادامه خواهد داد اما این سیستم جای بهبود دارد."

4125

98 نظر