دو جلسه محرومیت برای نیمار؛ آلوارو گونزالس احضار شد

دو جلسه محرومیت برای نیمار؛ آلوارو گونزالس احضار شد

خبرگزاری فوتبالی - نیمار به علت اخراج در بازی یکشنبه گذشته میان پاریسن ژرمن و المپیک مارسی با دو جلسه محرومیت (به علاوه یک جلسه تعلیقی در صورت تکرار چنین رفتاری در آینده) مواجه شد. بازیکن برزیلی بدین ترتیب با مصدومیتی با شدت کمتری نسبت به حد انتظار مواجه شد. بر اساس قوانین او به علت پس گردنی زدن به آلوارو گونزالس در "لوکلاسیک" ممکن بود تا هفت جلسه محروم شود.

به گزارش فوتبالی، کمیته انضباطی فوتبال فرانسه از طرفی لئاندرو پاردس دیگر بازیکن اخراجی پی اس جی را مثل نیمار دو جلسه محروم کرد در حالی که کورزاوا به خاطر برخورد شدید و درگیری با شش جلسه محرومیت مواجه شد. البته آماوی از مارسی نیز سه جلسه محروم شد. بندتو دیگر بازیکن مارسی فقط با یک جلسه محرومیت روبرو شد.

از سویی با توجه به این که نیمار ادعا کرده که آلوارو گونزالس به او توهین نژادپرستانه کرده، بازیکن اسپانیایی مارسی نیز به کمیته انضباطی احضار شد تا توضیح بدهد. دی ماریا نیز به علت پرتاب آب دهان به آلوارو قرار است که در روز 23 سپتامبر در جلسه کمیته انضباطی فوتبال فرانسه حضور پیدا کند.

به هر صورت کمیته انضباطی فوتبال فرانسه سعی کرد که خیلی سریع و قاطع با اتفاقات بازی جنجالی پی اس جی و مارسی در یکشنبه گذشته برخورد کند.

4125

422 نظر