بارسلونا یکی از کارمندانش را به خاطر پرونده «بارساگیت» اخراج کرد

بارسلونا یکی از کارمندانش را به خاطر پرونده «بارساگیت» اخراج کرد

خبرگزاری فوتبالی - نوئلیا رومرو، "مسئول هماهنگی" باشگاه بارسلونا اخراج شد و رسما از سمت خود کنار رفت. مدیر اجرایی بارسلونا که از سمتش معلق شده بود و از یک ماه پیش حقوقش به حالت تعلیق در آمده بود و به بهانه بیماری مرخصی گرفته بود، قرار بود از سه شنبه آینده به باشگاه برگردد اما در نهایت این گزینه رد شد و نوئلیا اخراج شد.

به گزارش فوتبالی، باشگاه بارسلونا در بیانیه ای اعلام کرد که نوئلیا رومرو به علت مسائل انضباطی از باشگاه بارسلونا اخراج شده است چرا که این کارمند برخی از وظایف کاری خود را انجام نداده و مرتکب خطای وحشتناکی شده است و به همین علت از باشگاه بارسلونا اخراج شد.

باشگاه بارسلونا معتقد است که نوئلیا زمانی که یک سند درونی در مورد پرونده "بارساگیت" را ایجاد کرده و از برخی از مدیران تیم به خاطر نقش داشتن در این پرونده انتقاد کرده است.  "بارساگیت" نام جنجالی مدیریتی در بارسلوناست که بر اساس آن مدیران بارسلونا با یک شرکت قرارداد بسته بودند تا منتقدان مدیریتی بارسلونا را با اسامی کاربری مختلف در شبکه های اجتماعی تخریب کنند و به نوعی وجهه مدیران باشگاه را تطهیر کنند. این شرکت حتی برخی از پیشکسوتان بارسلونا را مورد حمله قرار داده بود و در نهایت بارسا در پی این جنجال با شرکت مذکور قطع همکاری کرد.

187 نظر