دایی ترکیب سایپا برابر نفت مسجد سلیمان را مشخص کرد

دایی ترکیب سایپا برابر نفت مسجد سلیمان را مشخص کرد

وب سایت رسمی فوتبالی- علی دایی ترکیب تیمش را برای مصاف با نفت مسجد سلیمان اعلام کرد.

حامد فلاح زاده، ساموئل سارفو، علی دشتی، رضا اسدی، محمد سلطانی مهر، امید خالدی، معین عباسیان، امید دره، آرمان رمضانی، سید پیمان میری و امیرحسین حسین زاده یازده بازیکن سایپا را در این پیکار خارج از خانه تشکیل می دهند.


2526


6 نظر