واندا نارا: دنیای فوتبال برای زنان سخت است اما من ساکت نمی شوم، امیدوارم دخترانم همسری مانند ایکاردی پیدا کنند!

واندا نارا: دنیای فوتبال برای زنان سخت است اما من ساکت نمی شوم، امیدوارم دخترانم همسری مانند ایکاردی پیدا کنند!

سایت رسمی فوتبالی - واندا نارا پس از دریافت جایزه آزادی بیان مدعی شد که هرگز سکوت نخواهد کرد و به گفتن چیزهایی که در ذهن خود دارد، ادامه خواهد داد. 

به گزارش فوتبالی، واندا روز سه شنبه جایزه سوکراتس را به دلیل نقش دوگانه همسر و مدیر برنامه مائورو ایکاردی و همچنین مفسر، مدل و مجری علیرغم تمامی انتقاداتی که از او می شود، دریافت کرد. او پس از دریافت این جایزه گفت: " من به گفتن چیزهایی که به آنها فکر می کنم، ادامه خواهم داد. می دانم که دنیای فوتبال کمی برای یک زن سخت است اما من ساکت نخواهم شد. هرچند مردم می توانند با صحبت های من موافق یا مخالف باشند. من مادر 5 بچه هستم که دوتای آنها دختر هستند و امیدوارم دختران کوچکم مردی مانند همسر من پیدا کنند که علیرغم این که بسیار جوان است همیشه از من دفاع کرده است. ما همیشه بر سر همه چیز با هم توافق نداریم اما او به من گوش می کند. من از زمانی که کودک بودم، کار کرده ام. یک زن باید زن باشد، باید کار کند و مستقل باشد. این چیزی است که من از دختران کوچکم می خواهم. "


1070

162 نظر