بازی چونبوک موتورز و اولسان (لیگ قهرمانان آسیا، 25 مهر)

اتفاقات